header1

Natuur

Boerderij Kleurrijk ligt in een rustige, ruime en natuurlijke omgeving in Gaasterland. De Boerderij is gelegen op het landgoed ‘Frisian Forest’ en bestaat uit 5,2 hectare grond. Het landgoed rondom de boerderij is zodanig ingericht dat mensen met én zonder beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen genieten van wonen, werk, vrije tijd en vakantie. Hier komen mensen in contact met de natuur, de dieren, planten en de seizoenen.

In 2014 hebben we nestkasten geplaatst.

Wij dromen van, en zijn aan het sparen voor diverse elementen die deze natuurlijke omgeving kunnen ondersteunen zoals:

• een eetbaar bos

• een ooievaarsnest

• een faunapaal

 

Vogels
De bospercelen zijn ideale broedplaatsen voor vogels zoals de merel, de houtduif, de zwartkop en de winterkoning. Ook zijn er nesten van de blauwe reiger gezien.

Vleermuizen
In dit gebied zijn 5 soorten vleermuizen waargenomen: De watervleermuis, de meervleermuis, de dwergvleermuis, de rosse vleermuis en de laatvlieger. De vleermuizen zien dit als hun fourage-gebied. De bosrand is voor de vleermuizen een herkenbare aanvliegroute.

Amfibiën
Het landgoed vormt een geschikte biotoop voor de gewone pad, de kikker en de kleine watersalamander.

Dassen
Er zijn burchten en sporen aangetroffen van dassen. De das is een nachtdier en laat zich overdag niet zien.

Overige diersoorten
Ook licht-beschermde diersoorten zoals de egel, de mol, de ree, de wezel, de vos en diverse muizen kunnen in dit gebied voorkomen.

Bomen en planten
Naast de zomereik en de es bestaat het bosgebied uit grove dennen. De struiken zijn onder andere meidoorn, hazelaar e.d.